Ważniejszy od samego dzieła, jest efekt jaki ono wywołuje. Sztuka może umrzeć, obraz może ulec zniszczeniu. Istotne jest ziarno, które zostało zasiane.

Joan Miró

Zmieniaj z nami świat. Zasiej ziarno niezwykłego piękna, wspierając akcję Folkowe przystanki. Przekaż dowolną kwotę, a wspólnie stworzymy coś wyjątkowego!

on the road image
ODBIORCA

Fundacja Tu brzoza

BANK

Bank Spółdzielczy w Poddębicach

KONTO

12 9263 0000 0151 3383 2000 0001

TYTUŁEM

Darowizna na cele
statutowe - folkowe przystanki

Otrzymane fundusze przeznaczymy na tworzenie kolejnych folkowych przystanków oraz na konieczne prace i działania przy już istniejących - aby cieszyły zmysły jak najdłużej.